CUP de Sarrià-Sant Gervasi

Bloc del districte de Sarrià-Sant Gervasi de la CUP de Barcelona


Deixa un comentari

Gran assistència a la xerrada contra l’homofòbia al Galvany

xerrada llei homofòbiaEl dilluns 24 de novembre més d’una vintena de persones es van apropar a la xerrada sobre la nova llei contra l’homofòbia, que organitzàvem la CUP de Sarrià-Sant Gervasi juntament amb el col·lectiu feminista La Borda, a la seu del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, situada als baixos del número 1-2 de la plaça de Cardona, al barri de Sant Gervasi-Galvany.

A la xerrada hi van parlar com a ponents l’Eugeni Rodríguez, portaveu del Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC) i president de l’Observatori contra l’Homofòbia, així com l’Elena Longares, membre del col·lectiu Lesbicat. Si bé és cert que inicialment estava prevista la ponència de Katy Pallàs, presidenta de l’Associació de Famílies Lesbianes i Gais, un contratemps la va privar d’assistir.

L’acte que vam organitzar tenia com a principal objectiu la difusió d’aquesta nova llei, pionera al món en la defensa dels drets de les persones lesbianes, gais, transexuals, bisexuals i intersexuals (LGTBI), considerada la més progressista d’Europa. Amb la implementació d’aquesta llei es vol avançar a pas de gegant en l’erradicació de l’homofòbia i facilitar eines legals per combatre la violència per orientació sexual i identitat de gènere de forma transversal. És per això que es desenvolupa en diferents àmbits com el laboral, sanitari, educatiu, etc. per tal d’incloure totes les etapes vitals de les persones i alhora canviar l’entramat estructural que reprodueix uns patrons homòfobs per sistema.

Les mesures que contempla la llei van des de la formació i sensibilització fins a un règim sancionador que estableix multes lleus, greus o molt greus i trencament de relacions amb l’administració. Aquest ha estat un dels punts més polèmics, juntament amb la inversió de la prova.

Tot el funcionariat ha de conèixer la llei i té el deure d’intervenció en el cas que aquesta es vulneri. Alhora, l’administració té l’obligació de formar i sensibilitzar la seva plantilla perquè actuï diligentment i incloure material LGTBI, en qualsevol format (documents, llibres, apunts, etc.), en els seus centres. Un altre aspecte interessant a destacar són els drets de les persones preses, un col·lectiu especialment vulnerable en aquest sentit.

Cal recordar que aquesta normativa té naturalesa administrativa, i no penal com moltes persones podrien pensar. Això vol dir que el règim de faltes es limita a sancions econòmiques (multes) o, accessoriament, a penes privatives de drets (per exemple, inhabilitació de càrrec públic). En cap cas, l’abast de la sanció serà una pena privativa de llibertat (com ara, presó, arrest domiciliari o identificació permanent).

Per finalitzar, hem recalcat durant l’acte l’episodi d’homofòbia que va succeir al districte ara farà un mes. En aquesta ocasió, el president del Districte, Óscar Ramírez Lara (PP), es va negar a casar a dues dones. Malgrat que Ramírez fou escollit amb els vots favorables del CiU, PP, PSC i ICV, els moviments socials han aconseguit el posicionament unànime del Consell Municipal LGTB de Barcelona perquè ens demani la destitució del càrrec. D’altra banda, s’ha aconseguit el compromís que en el pròxim mandat, l’alcalde obligui a tots els regidors i regidores de districte a casar a tota persona que legalment estigui emparada. És per això que, per aconseguir pressionar en la garantia dels drets de les persones LGTBI, us convoquem a tots i totes al Consell Plenari de Sarrià-Sant Gervasi, que se celebrarà el dijous 4 de desembre a les 19h a la Seu del Districte (Pl. del Consell de la Vila, 1).


Deixa un comentari

24 de novembre :: Xerrada sobre la nova llei contra l’homofòbia al Galvany

cartell llei homofòbiaEl proper dilluns 24 de novembre a les 19:30h, la CUP de Sarrià-Sant Gervasi, juntament amb el col·lectiu feminista del districte La Borda, hem organitzat una xerrada a la seu del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (Pl. Cardona, 1-2, baixos) per informar de la nova llei contra l’homofòbia que es va aprovar al Parlament de la Ciutadella fa un mes i escaig.

La xerrada serà dinamitzada per dos ponents de gran trajectòria en la lluita per l’alliberament sexual, així com en la promulgació de la llei, considerada la més progressista en la matèria de tota Europa. Concretament, podrem gaudir de la presència d’Eugeni Rodríguez, president del Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC) i portaveu de l’Observatori contra l’Homofòbia, així com també de Katy Pallàs, presidenta de l’Associació de Famílies LGTB.

La normativa, de naturalesa contenciosa-administrativa, contempla un règim sancionador per tal d’erradicar totes aquelles actituds discriminatòries contra persones per raó de la seva opció sexual, ja siguin lesbianes, gais, transexuals com bisexuals. I, a propòsit d’aquesta llei, la polèmica sorgida al districte per la negativa del president del Districte, Óscar Ramírez (PP), a casar dues dones, pot ser un dels primers precedents d’aplicació, ja que l’abast afecta especialment a treballadors i treballadores de l’Administració pública. Per tal de fer efectiva la protecció de drets, diverses entitats socials i polítiques estem treballant perquè es prenguin mesures contra la mostra d’homofòbia esgrimida per Óscar Ramírez Lara, arribant en última instància a forçar la inhabilitació pública del càrrec i al pagament d’una sanció pecuniària.


Deixa un comentari

Rebuig frontal a la nova llei de penalització de l’avortament

mural avortamentDes de la CUP de Sarrià-Sant Gervasi rebutgem enèrgicament el nou atac perpetrat pel Govern espanyol contra els nostres drets, amb l‘aprovació de l‘avantprojecte de llei de penalització de l’avortament. La reforma duta a terme pel ministre de justícia espanyol, Alberto Ruiz-Gallardón, amb la complicitat de l’Església catòlica i la dreta més involucionista, atempta contra l’emancipació de les persones per decidir lliurement el model de construcció familiar que desitgen. Més alarmant és encara l’efecte greument damnós i perjudicial sobre la salut de la dona embarassada. Lluny de consideracions absurdes, com la dels seus detractors, que titllen la pràctica de l’avortament com un passatemps adolescent, la realitat és que comporta inherentment a la pacient uns danys físics i morals que no es poden banalitzar. Més aguts seran aquests riscos si, a sobre, s’han de practicar, a diferència de molts altres països de l’entorn europeu, al marge de la legalitat vigent. Tot plegat posa les bases per a una nova onada de protestes en defensa dels drets socials, novament negats per la dreta, en la que la CUP no restarem immòbils.

Marc legal

Fins el moment, la llei orgànica 2/2010, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs, permetia que tota dona major de setze anys pogués avortar sense el consentiment del pare, mare o tutor legal i sense causa justificada les primeres catorze setmanes. A partir de la quinzena fins a la vint-i-dosena setmana calia justificar una causa de risc greu per a la vida o la salut de l’embarassada o el fetus. A partir de la setmana vint-i-dos només es podia realitzar si un comitè clínic detectava anomalies en el fetus incompatibles amb la vida o si detectava en el fetus una malaltia extremadament greu i incurable en el moment del diagnòstic.

Amb l’aprovació el divendres 20 de desembre del projecte de llei, conegut com a llei orgànica de protecció de la vida concebuda i dels drets de la dona embarassada («llei Gallardón»), s’estableix un marc de drets equiparat al del Franquisme. Concretament, només s’autoritzarà en dos casos justificats: violació abans de les dotze setmanes, o risc per a la salut de l’embarassada abans de les vint-i-dues setmanes. I sempre que afecti a una menor d’edat, haurà de comptar amb consentiment patern o matern, així com el de l’equip mèdic. D’aquesta forma es promulga un règim més regressiu encara que el de la llei orgànica 9/1985, en el que només es podia avortar en tres casos: violació (supòsit criminològic); risc greu per a la salut física o psíquica de l’embarassada (supòsit terapèutic); o dany o malformació física o psíquica en el fetus (supòsit eugenèsic). Vegi’s com aquest darrer supòsit ni s’ha pretés incloure, fet que sí que podem trobar en altres marcs legals com, fins i tot, el de la República Islàmica d’Iran (llei de l’avortament de 2005).

Conjuntura al districte

La realitat al nostre districte pren una dimensió particularment especial, esdevenint així com un dels territoris de Barcelona on el conflicte ha pres major intensitat. Per una banda, amb una classe política local que ret vassallatge als “designis divins” dictaminats per congregacions cristianes arrelades al territori, com ara escolapis, salesians, jesuïtes o benedictins, que s’ha convertit a la pràctica en un important lobby de Sarrià-Sant Gervasi. En aquesta croada contra les llibertats, n’han pres bona nota algunes parròquies i esglésies del districte, difonent propaganda criminalitzadora contra les dones que practiquen la interrupció voluntària de l’embaràs, com ara les campanyes «aborto zero» o «vivir es vida». Val a dir, a mode d’exemple simptomàtic i per recordar el caràcter col·laboracionista del govern local, com la presidència del districte fou lliurada al PP (Óscar Ramírez), no només amb el suport de CiU, sinó també del PSC i d’ICV-EUiA.

I per l’altra banda, uns moviments socials que no donem el braç a tòrcer per trencar les cadenes que denigren la dona i la releguen a un paper secundari en l’esfera pública condemnant-la al desenvolupament de tasques de cura i reproducció a la llar. En paral·lel, i per culpa del poc marge legal que tradicionalment hi ha hagut per avortar, moltes de les intervencions s’han de realitzar d’amagat en clíniques privades, moltes d’elles situades als barris de Sarrià i de Tres Torres. Com a resultat de l’actitud persecutòria d’agents reaccionaris, un bon nombre de sanitaris han estat processats en els darrers anys acusats d’un presumpte delicte de danys contra la salut pública. Sense anar més lluny, l’any 2008 els mitjans de comunicació es feren ressò de la imputació de dotze metges de la Clínica Tres Torres per practicar avortaments a pacients que voluntàriament ho havien triat, malgrat que prèviament haguessin d’abonar un cost de 200 euros i gaudir del vist-i-plau d’un informe psicològic. A partir d’ara, entenem que aquestes pràctiques s’hauran de realitzar en un ambient de major clandestinitat, i per tant de risc per les pacients, degut a l’enduriment del marc legal. No obstant, el recolzament i la solidaritat d‘agrupacions i sindicats de personal mèdic amb les companyes de professió afectades per la persecució judicial no ha cedit en cap moment.

Posicionament

Per això, la CUP de Sarrià-Sant Gervasi denunciem i ens oposem a aquest nou episodi de retallades que, juntament amb l’aprovació al Senat, aquesta mateixa setmana, de la LOMQE («llei Wert»), constata la regressió social amb la que el govern del Partit Popular vol sotmetre a milions de catalans i catalanes. Raó incommensurable per actuar en desobediència a l’ordenament jurídic espanyol com a mesura d’exercici de sobirania i preservació dels drets socials. En aquest sentim, recolzem la iniciativa, ja insinuada pels governs autonòmics de Catalunya, Andalusia, Astúries, Canàries i Euskadi, de recórrer la norma i, fins i tot, de no acatarla en digne causa d’insubmissió. Entenem que la interrupció voluntària de l’embaràs ha de ser un dret universal emparat i cobert gratuïtament per la Sanitat pública; de caràcter dispositiu per a la parella, en cas de consens, o només per a la dona, en cas de dissens; així com de corresponsabilitat en les obligacions que se’n derivin.


Deixa un comentari

Cicle de tallers i xerrades de gènere a Sarrià

Ens plau presentar el cicle de tallers i xerrades de gènere que organitzarà la Coordinadora de Festes Alternatives de Sarrià (CFAS) durant el mes de maig i juny al carrer Canet, del barri de Sarrià.

Amb l’objectiu d’abordar les causes i els efectes del sistema patriarcal en les relacions socials en el context en el que vivim, es vol reactivar una dinàmica de treball que desemboqui, com cada any, amb un fort plantejament de conscienciació social durant les Festes Majors de Sarrià.

El cicle donarà inici el divendres 10 de maig a les 19:30h amb una xerrada sobre el passat i el present de la divisió sexual del treball, a carrec del col·lectiu sabadellenc Justa Revolta. El següent divendres, el 24 de maig a la mateixa hora, el Brot Bord farà un taller sobre pràctiques sexuals no convencionals. Ja al més de juny, el divendres 7 a les 19h, el col·lectiu tarragoní Cau de Llunes ens parlarà de relacions sexoafectives sanes. Per acabar, el divendres 21 de juny a les 19:30h, Elena Idoate, del Seminari d’economia crítica Taifa, ens exposarà el paper de la dona en la crisi econòmica actual.

cicle de tallers i xerrrades de gènere