CUP de Sarrià-Sant Gervasi

Bloc del districte de Sarrià-Sant Gervasi de la CUP de Barcelona


Deixa un comentari

Dos programes per a les dues realitats del Districte!

Des del nucli de la CUP-Sarrià Sant Gervasi, sempre hem pensat que el nostre districte conté realitats i problemàtiques molt diferents entre els diferents barris. És per això, que hem cregut convenient encarar aquesta etapa donant un pes especial a la muntanya i al barri de Vallvidrera, Tibidabo i les Planes ja que les seves necessitats i reivindicacions no tenen res a veure amb la de resta de barris de Sarrià i Sant Gervasi de Cassoles.

És per això que hem desenvolupat dos programes electorals diferents i centrats en les necessitats dels veïns i veïnes del nostre Districte:

Vallvidrera, Tibidabo i les Planes: El programa ha estat confeccionat després d’una primera reunió amb les associacions de veïns i veïnes on van sortir les demandes que aquestes havien consensuat. Amb elles vam fer dues assemblees obertes on, amb les entitats i el veïnat del poble, vam acabar de treballar les propostes.

Sarrià i Sant Gervasi de Cassoles: El programa s’ha escrit després de dues assemblees obertes, una a Sarrià i una a Sant Gervasi de Cassoles on, amb la participació de veïns i veïnes, van sorgir nombroses reivindicacions i propostes pels barris .

Aquests dos programes són el reflex de la participació d’entitats, organitzacions, veïns i veïnes que viuen i treballen per capgirar el districte.

Entrem amb força per capgirar Sarrià, Sant Gervasi de Cassoles i Vallvidrera!

Podeu consultar els programes electoral de la CUP Capgirem Barcelona pels barris de Sarrià- Sant Gervasi en els següents enllaços:

Programa electoral CUP Capgirem Barcelona a Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes.

Programa electoral CUP Capgirem Barcelona a Sarrià i Cassoles

 

octaveta_sarria